Ziarul lu' perfectu' simplu

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ELEVILOR DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA, PRIN PROIECTUL P.O.C.U „PROFESIONIŞTII DE MȂINE”

55

Începȃnd cu toamna anului 2020, în cadrul Liceului Tehnologic Auto, Craiova, a început desfășurarea prin  Programul Operaţional Capital Uman, proiectul „PROFESIONIŞTII DE MȂINE”, proiect al cărui obiectiv constă în creșterea ratei de participare a elevilor Liceului Tehnologic Auto Craiova la programe de învăţare la locul de muncă în domeniul industriei auto și componente. Deoarece în cadrul proiectului, pe parcursul a 2 ani, 182 de elevi ai Liceului Tehnologic Auto Craiova vor efectua stagii de practică la agenți economici din industria auto si componente, proiectul va contribui în mod direct și nemijlocit la realizarea obiectivului specific 6.14 al POCU și la îndeplinrea scopului apelului POCU/633/6/14-care vizează creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Viziunea Liceului Tehnologic Auto, Craiova, este data de  promovarea unui invatamant deschis si flexibil si de  oferirea unui cadru de progres educational, generator de cetateni activi si productivi, apti sa se integreze cu succes in viata comunitatii. Misiunea liceului este aceea de a furniza  servicii educationale in domeniul pregatirii profesionale a fortei de munca specializata nivel 1, 2, 3, 4 și 5 în domeniul tehnic pentru tinerii/adulţii din Craiova, şi alte zone ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, pregătind specialisti competitivi pentru piaţa de munca locală şi europeana, care să contribuie la creşterea potenţialului economic şi social al zonei şi al ţării.

Prin activitățile realizate în cadrul acestui proiect se va reduce timpul de integrare a absolvenților Liceului Tehnologic Auto, Craiova, în spațiul profesional, ridicându-se gradul de mobilitate și flexibilitate a absolvenților noștri. Va crește rata angajării imediat dupa terminarea liceului, respectiv a școlii profesionale, dovedind astfel calitatea și eficiența mediului educațional al unității noastre școlare atât prin oferirea unei educații de calitate cât și prin oferirea de specializări cerute pe piața muncii, iar angajatorii vor putea să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii. Se vor forma și consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă, realizându-se integrarea rapidă în muncă, precum şi dobândirea de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate. Astfel va fi facilitată integrarea socială a tinerilor cuprinși în proiect, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii, asigurându-se un nivel de securitate socială adecvat în vederea reducerii segmentării pieței muncii, se va preveni şomajul  şi efectele negative ale acestuia. In acest mod , pe termen lung se va contribui  la creşterea economică,  și crearea de noi locuri de muncă în județul Dolj, coeziunea socială şi împlinirea personală.

Proiectul „PROFESIONIŞTII DE MȂINE” este realizat în parteneriat cu Fundaţia Pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Craiova şi Asociatia CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia.  Cu ajutorul specialiştilor din aceste organizaţii, elevii din cadrul Liceului Tehnologic Auto vor beneficia de programe specializate în domeniul educaţiei anteprenoriale şi al firmelor de exerciţiu, fiind consiliaţi în acest sens. Prin consilierea profesionala se va obține pe termen mediu și lung  îmbunătățirea eficienței și eficacității educației, formării și ocupării forței de muncă, prevenirea necorelării dintre cererea și oferta de competențe și creșterea productivității precum și  furnizarea abilităților și competențelor orizontale necesare facilitării tranziției de la educație/formare la piața muncii și a dezvoltării spiritului antreprenorial. Nu in ultimul rând se va promova dialogul social şi  dezvoltarea parteneriatelor la nivel local. Cei 182 de elevi beneficairi direcţi-dintre care minim 138 vor fi în ultimul an de studiu și 20 din mediul rural- vor fi selectați în urma evaluării aptitudinilor profesionale ce se va realiza în cadrul activității de consiliere și orientare profesională.

Apoi elevii selectaţi  vor realiza activitatea de practică profesională sub îndrumarea tutorilor din cadrul firmelor doljene cu care Liceul Tehnologic Auto are încheiate convenţii de practică. Astfel cei  182 de elevi ai Liceului Tehnologic Auto vor fi familiarizați cu cerințele și cu condițiile de la potențialul lor loc de muncă după absolvirea liceului iar agenții economici își vor putea recruta din rândul acestora viitorii angajați.  De asemenea, elevii care vor activa în cadrul firmelor de exerițiu vor putea să aplice în cadrul acestora metodele de organizare a muncii deprinse în cadrul practicii. Aceștia vor învăța principiile de bază ale antreprenoriatului, cum se planifică o afacere și cum se inițiază și se conduce o întreprindere în domeniul de activitate în care efectuează practica și vor exersa diverse roluri în cadrul firmelor de exercițiu. Prin exersarea practică a competențelor antreprenoriale acest rezultat va contribui decisiv la îndeplinirea ultimului obiectiv specific al proiectului și îi va ajuta pe elevi să își creeze pe viitor propriile locuri de muncă. De asemenea, trebuie amintit faptul că prin acest proiect Liceul Tehnologic Auto va fi dotat cu echipamente cu comandă numerică de ultimă generaţie, pe care elevii vor realiza pregătire practică similară cu activitatea profesională dintr-o fabrică modernă.

Pe parcursul anului școlar 2020-2021, prin activitățile efectuate în cadrul acestui proiect, 30 elevi au participat la realizarea a cinci firme de exercițiu înregistrate și funcționale și alți 92 elevi au participat deja atât la stagii de practică organizate la agenții economici selectați, cât și la programe speciale de consiliere și de educație antreprenorială.

In cadrul Liceului Tehnologic Auto, Craiova se depun eforturi pe toate planurile pentru ca elevii noştrii să fie capabili să se integreze rapid pe piaţa forţei de muncă, elevii beneficiind atȃt de pregătire teoretică cȃt şi practică atȃt în ţară cȃt şi în străinătate, prin participarea la diferite proiecte de formare profesională finanţate prin fonduri europene. Astfel, numai în ultimii ani prin implementarea a patru  proiecte Erasmus+, impreună cu acest proiect POCU”PROFESIONIŞTII DE MȂINE”, s-au atras aproximativ 1 milion  EUR fonduri europene.

Serviciile oferite de LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, Craiova, se bazează pe calitate, performanţă, promovarea valorilor europene precum şi  cultura dezvoltării personale, fizice şi morale, a atitudinii proactive şi participative, a integrării în diversitate, a egalităţii şanselor şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii, rezultatul acestora cuantificȃndu-se prin număr mare de absolvenţi angajaţi la finalizarea cursurilor de liceu sau de şcoală profesională.

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea UE, prin Programul Operaţional Capital Uman.

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar UE nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține

Manager de proiect,

Prof.dr.ing. ANCA BORGOVAN-CUȚĂ

Comments

comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.