Ziarul lu' perfectu' simplu

„Politici Publice în Economie Socială” – un nou proiect cu finanțare europeană lansat de către Fundația ”Orizont” din Craiova

Autor: Florin Olteanu

România este în continuare, din păcate, pe poziții deloc onorabile, când vine vorba de proiectele cu finanțare europeană. Totuși, există inițiative eficiente care merită apreciate. Astfel,  Fundaţia Orizont din Craiova a lansat marți, 26 iunie 2018, ora 11.00, la sediul său din str. Unirii, nr. 26, Et.1, Sala Coloanelor,  Craiova, proiectul  “Politici Publice în Economie Socială”, cod MySmis 109777.

Potrivit managerului de proiect doamna profesor Ersilia Oprescu, ”obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea și consolidarea capacității organizaționale a Fundației Orizont și a partenerilor sociali de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul economiei sociale și antreprenorialului social”.

Participanții la evenimentul de lansare au fost informați că grupul țintă al proiectului va fi format din 140 de persoane:, 30 reprezentanți ai ONG Beneficiar – Fundația Orizont; 60 reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali cu atribuții în domeniul economiei sociale; 50 reprezentanți ai autorităților şi instituțiilor publice.

În viziunea Fundației Orizont, proiectul “Politici Publice în Economie Socială” va permite  unui număr de 30 persoane din cadrul personalului Fundației Orizont să își perfecționeze cunoștințele și abilitățile de a formula propuneri alternative la politici publice în domeniul economiei sociale și antreprenorialului social prin instruire și cursuri de inițiere în Politici Publice și formare în politici publice europene.

Fundația Orizont și  partenerii sociali pot  astfel să se implice direct și eficient în formularea de propuneri alternative la politici publice inițiate de Guvern în domeniul economiei sociale și antreprenorialului social prin organizarea a 5 conferințe și ateliere regionale de lucru cu participarea a 140 persoane grup țintă.

Proiectul  “Politici Publice în Economie Socială”, cod MySmis 109777 oferă  membrilor grupului ţintă posibilitatea de a participa gratuit la următoarele activități: Conferințe regionale pentru inițiere în Politici Publice şi ateliere de lucru tematice; activități de formulare şi promovare a unei propuneri de politică publică alternativă “Propuneri alternative la politici publice inițiate de Guvern în domeniul economiei sociale și antreprenorialului social”, precum și la o Campanie de promovare a politicii publice alternative (lobby și advocacy)

Valoarea adăugată a proiectului va fi reprezentată de elaborarea analizei “Particularități ale procesului politicilor publice în domeniul economiei sociale și antreprenorialului social în Spania” și a studiului ”Politici publice inițiate de Guvern în domeniul economiei sociale și antreprenorialului social”.

Proiectul “Politici Publice în Economie Socială” se înscrie în cadrul general de încurajare și promovare a acțiunilor inițiate prin adoptarea Legii Nr.219/2015, privind economia socială.

Referindu-se la rolul Fundației Orizont la dezvoltarea economiei sociale și la promovarea antreprenorialului, managerul de proiect profesor Ersilia Oprescu a precizat că Fundația Orizont și-a stabilit  o serie de obiective: Dezvoltarea mediului de afaceri (antreprenoriat, inclusiv antreprenoriat social) prin înființare, sprijinire și dezvoltare firme/IMM-uri inclusiv aferente sectoarelor economice/ domeniilor de competitivitate si dezvoltare inteligentă;  Încurajarea ocupării pe cont propriu pentru tineri, persoane angajate și someri, femei, persoane vârstnice și alte categorii sociale și profesionale indiferent de etnie, sex, apartenență religioasă etc asigurând șanse egale tuturor beneficiarilor direcți și indirecți; Inițierea și realizarea de acțiuni integrate (servicii sociale, educative, culturale etc.) pentru sprijinirea copiilor, persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, persoanelor vârstnice, bolnave și celor cu dizabilități, facilitarea tranziției  de la educație la viața activă”.

Nu în ultimul rând, în cadrul proiectului “Politici Publice în Economie Socială”, cod MySmis 109777,  prin acțiuni de lobby și advocacy, se va promova o politică publică alternativă formulată în domeniul economiei sociale și antreprenorialului social, și se va  consolida capacitatea organizațională a Fundației Orizont prin constituirea și dezvoltarea Rețelei naționale a specialiștilor în economie socială.

Comments

comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.