Ziarul lu' perfectu' simplu

Turnul Babel – DOSARELE SECURITĂȚII (Episodul 2): Zamfir și Isvoranu – turnători ai Securității comuniste protejați de BOR și acceptați de comunitatea academică din Craiova

Mihai Eminescu numea Biserica Ortodoxă Română „Maica spirituală a Neamului Românesc”, însă în anul de grație 2018, pentru unii dintre membri ierarhiei bisericești, BOR a ajuns un loc călduț pentru prosperitatea lumească nemeritată a foștilor turnători ai Securității comuniste, asta atunci când nu este transformată într-un instrument de parvenire pentru cariera publică a unor masoni, trădători ai credinței în Hristos.

În anul abia trecut 2017, Patriarhia Română acelebrat „Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” printr-o serie de evenimente – seminarii, conferințe publice, publicare de carte etc. – menite să reafirme importanța jertfei creștinilor ortodocși care s-au opus regimului comunist. Mulți dintre membri clerului și credincioșilor creștini orotodocși sperau că în 2017, ca o încununare a anului comemorativ,  Sf. Sinod al BOR va canoniza Sfinții Închisorilor comuniste, martiri creștini față de care există o evlavie tot mai mare în popor.

Anul 2017 s-a sfârșit, tot așa și activitățile festive dedicate mărturisitorilor anticomuniști, însă canonizarea acestora nu s-a realizat.

În schimb, Patriarhia Română și una din eparhiile BOR, anume Mitropolia Olteniei, apără fie prin tăcere, fie prin răspunsuri ipocrite, poziția prosperă pe care imoral o dețin cei doi preoți turnători ai Securității comuniste despre care povestim în acest serial (vezi primul episod –aici –).

Pr. Conf. Univ. Zamfir Gheorghe, cu numele conspirativ de „Grecu Gheorghe”, (preot în parohia craioveană Dorobănția, str. Al. Odobescu nr. 1, Craiova) și  Pr. Prof. Univ. Isvoranu Alexandru, cu numele conspirativ de „Popescu Eugen”, (preot în parohia craioveană Sf. Spiridon, str. Jean Negulescu 3, Craiova) sunt cadre universitare ale Facultății de Teologie Craiova, adică participă la formarea viitorilor preoți olteni și slujesc în două dintre cele mai prospere parohii ale Craiovei. Evident, probabil și în temeiul relațiilor deținute în sistem de acești doi foști turnători ai Securității comuniste, membri familiilor lor ocupă poziții importante în comunitate, aspect asupra căruia vom reveni într-un episod special dedicat.

 

Despre „dialogul surzilor” sau cum să-i speli de păcate, prin tehnici de „public-relations”, pe doi turnători ai Securității comuniste

Redacția noastră, în încercarea de a determina administrația Bisericii Ortodoxe Române să-i elimine din sistemul bisericesc pe cei doi foști colaboratori ai Securității, a adresat mai multe adrese oficiale către Rectoratul Universității din Craiova, Decanul Facultății de Teologie din Craiova, Patriarhia Română și Mitropolia Olteniei-Arhiepiscopia Craiovei.

Către Dl. Rector Prof. univ. dr. Cezar Ionuţ SPÎNU am adresat următoarea solicitare:

Domnul Rector al Universității din Craiova a avut amabilitatea să ne răspundă folosindu-se cu strictețe de prevederile legale în speță și evitând să discute despre aspectul moral generat de faptul că doi foști turnători ai Securității comuniste sunt cadre universitare într-o instituție publică de învățământ superior ai cărei reprezentanți folosesc orice prilej pentru a convinge comunitatea că promovează standarde profesionale și implicit, morale de nivel european. Iată răspunsul:

Către Patriarhia Română – în atenția Patriarhiei Române, pe adresele de email ale Cancelariei Sf. Sinod al BOR și ale Sectorului Comunicații și Relații Publice – am adresat următoarele întrebări:

Răspunsul oferit (pe email, nu care cumva să trimită o adresă oficială, cu antetul Patriarhiei Române!) de purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, dl. Vasile Bănescu, poate fi sintetizat prin expresia „spălare pe mâini”, probabil după exemplul biblic al lui Pilat din Pont. Iată răspunsul:

„Va multumesc pentru mesajul transmis prin email, dar continutul punctual al acestuia presupune si impune un raspuns oferit chiar de persoanele la care faceti referire (daca acestea doresc sa se exprime public), apoi de autoritatea bisericeasca de care apartin preotii mentionati, precum si de facultatea de teologie unde predau acestia. Problema la care faceti dvs referire este una de natura morala si personala. Cu cele mai bune ganduri, Vasile Banescu”

Către Facultatea de Teologie din Craiova, în atenția Pr. Decan Conf.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN, am adresat următoarele întrebări:

Pr. Decan Conf.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN, ne-a comunicat că trebuie să ne adresăm conducerii Universității, pentru că speța în sine nu ar fi problema Facultății de Teologie din Craiova. Nu știm dacă acest răspuns este rezultatul unui proces de gândire al preotului decan sau o „indicație prețioasă” venită de la IPS Irineu Popa, ierarhul față de care pr. Răzvan Stan manifestă o permanentă și intensă loialitate, atât ierarhică, cât mai ales, personală. Știm însă că preotul decan se află într-o mare eroare, fie din neștiință, fie prin conformare la o dispoziție primită de la superiori…

Către Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei, în atenția IPS Acad. Dr. Irineu Popa, am adresat următoarele întrebări:

Din partea Arhiepiscopiei Craiovei – cabinetul Mitropolitului și purtătorul de cuvânt pr. Ioniță Apostolache – am primit un singur „răspuns”: tăcere totală și refuzul de a răspunde la numeroasele noastre apeluri telefonice.

 

Patriarhia Română și Arhiepiscopia Craiovei au obligația statutară și morală de a sancționa sever pe cei doi preoți-turnători ai Securității comuniste

Vă oferim câteva argumente din Statutul BOR care demonstrează că Patriarhia Română și Mitropolia Olteniei au obligația morală și statutară de a îndepărta pe cei doi preoți-turnători, atât din rândul cadrelor universitare ale Facultății de Teologie Craiova, cât și din clerul ortodox.

Spuneam că purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, dl. Vasile Banescu și implicit, Cancelaria Sf. Sinod al BOR, s-au „spălat pe mâini ca Pilat din Pont”, atunci când ne-au comunicat că răspunsurile la întrebările noastre trebuie oferite de cei doi preoți-turnători, de eparhia și facultatea de teologie unde aceștia slujesc.

Da, din perspectivă morală, cei doi preoți-turnători ar fi obligați să facă o mărturisire publică și să-și asume că au slujit, cu mare ardoare și eficiență, diavolul dictaturii comuniste. Nu au făcut-o, dimpotrivă, au luptat cu disperare în instanța de judecată, împotriva CNSAS, în încercarea de a dovedi că ar fi nevinovați. Prin urmare, este aberant și inutil să mai așteptăm vreo căință publică din partea celor doi turnători ai Securității comuniste.

Da, Arhiepiscopia Craiovei și Facultatea de Teologie din Craiova au datoria să acționeze, conform Canoanelor și regulamentelor BOR, și să-i îndepărteze pe cei doi turnători din structurile clericale și universitare ale Bisericii. Acest fapt nu s-a întâmplat, dimpotrivă, cei doi turnători ocupă în continuare poziții înalte în Mitropolia Olteniei.

Dincolo de aceste aspecte, se află însă un adevăr pe care dl. Vasile Banescu și Cancelaria Sf. Sinod doresc să-l facă înghițit de bezna minciunii prin omisiune, un adevăr exprimat foarte limpede în Statutul BOR.

Sfântul Sinod al BOR (căruia ne-am adresat prin intermediul Cancelariei Sf. Sinod) este obligat să răspundă la speța celor doi preoți-turnători, așa cum se stabilește în „Art. 14 – Atribuțiile Sfântului Sinod: b) examinează orice problemă de ordin dogmatic, liturgic, canonic și pastoral-misionar, pe care o soluționează în conformitate cu învățătura Bisericii Ortodoxe și hotărăște, potrivit Sfintelor Canoane, asupra problemelor bisericești de orice natură; i) exprimă poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române în probleme de interes general ale societății;”

Faptul că doi foști turnători ai Securității comuniste, dovediți în instanța de judecată, sunt în continuare preoți și cadre universitare în învățământul teologic, reprezintă, pentru orice posesor de bun simț minimal, o „problemă de ordin canonic și pastoral-misionar”, precum și o „problemă de interes general al societății”. Probabil că la nivelul Patriarhiei Române, capacitatea de a înțelege corect unele probleme grave cu care se confruntă comunitatea creștinilor ortodocși români a fost zdrobită sub imensa greutate pe care o presupune efortul de a construi mega-biserici din beton și nu în sufletele oamenilor.

Conform aceluiași Statut BOR, Mitropolitul Olteniei IPS Dr. Irineu Popa, ca reprezentant al Mitropoliei Olteniei și Arhiepiscopiei Craiovei, dar și ca ierarh care coordonează canonic activitatea Facultății de Teologie Craiova, are obligația statutară și implicit, morală, de a adopta măsurile canonice și administrative de îndepărtare a celor doi preoți-turnători ai Securității comuniste din rândul clerului ortodox și al cadrelor didactice ale Facultății de Teologie din Craiova.

În Statutul BOR se precizează: „A. Eparhia (arhiepiscopia și episcopia) – SECȚIUNEA A V-A. Art. 88 – Chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul) exercită următoarele atribuții: p) acordă sau retrage binecuvântarea pentru numirea personalului didactic de predare a religiei din unitățile de învățământ public și particular, pentru încadrarea personalului didactic și a personalului de conducere din școlile confesionale și de la instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar teologic din eparhia sa;”

În consecință, IPS Dr. Irineu Popa are la dispoziție, pentru rezolvarea situației urâte provocate de prezența celor doi preoți-turnători în învățământul teologic din Oltenia, mecanismul retragerii binecuvântării. Dacă Mitropolitul Olteniei le-ar retrage binecuvântarea de a activa în învățământul universitar teologic, cei doi turnători la Securitate și-ar pierde imediat calitatea de profesori ai Facultății de Teologie din Craiova.

În Statutul BOR există alte câteva articole care clarifică relația de subordonare în care se află unitățile de învățământ teologic față de Sf. Sinod al BOR și de ierarhul în eparhia căruia funcționează acestea. Astfel, se precizează în „PARTEA A II-A Despre cler CAPITOLUL I Învățământul teologic pentru pregătirea clerului. Predarea religiei. Școlile confesionale: Art. 117 – (1) Unitățile de învățământ universitar teologic, respectiv facultățile de teologie, se înființează de către eparhiile pe teritoriul cărora vor funcționa, cu aprobarea Sfântului Sinod, în condițiile prevăzute de lege. / Art.118 (3) Unitățile de învățământ preuniversitar și universitar teologic se află în jurisdicția canonică a Sfântului Sinod și a chiriarhului locului și în subordinea administrativă a autorităților și instituțiilor competente prevăzute de lege. (4) Inspecția unităților de învățământ teologic și controlul gestiunii bunurilor unităților de învățământ teologic care aparțin Bisericii se exercită prin organismele abilitate ale eparhiilor pe raza cărora acestea funcționează, cu respectarea prevederilor statutare și regulamentare bisericești. / Art. 119  (5) În cazul în care un cadru didactic, cleric sau laic, dintre cei care predau disciplina Religie, săvârșește abateri de la doctrina și morala Bisericii, în urma cercetării, chiriarhul îi poate retrage acordul de a preda religia, fapt care duce la desfacerea contractului individual de muncă. Această dispoziție este comună și pentru personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar, universitar teologic și confesional.”

Din aceste prevederi rezultă foarte clar că IPS Dr. Irineu Popa are toate drepturile, dar și toate obligațiile canonice, statutare și implicit, morale de a reacționa în cazul celor doi preoți turnători și de a-i elimina din rândurile cadrelor didactice ale Facultății de Teologie din Craiova.

Cât despre calitatea de preoți ai BOR pe care încă o dețin acești doi foști turnători ai Securității, ierarhul locului are toată căderea de a decide dacă ei mai sunt sau nu mai sunt folositori Bisericii.

 

De ce sunt protejați cei doi preoți-turnători ai Securității comuniste?

Atitudinea administrației bisericești și cu precădere, a membrilor Sf. Sinod al BOR față de chestiunea deconspirării dosarelor Securității care vizau membri ai ierarhiei BOR a fost și rămâne una ipocrită, fariseică. Refuzând o necesară primenire morală, prin denunțarea acelor cazuri de colaborare benevolă, interesată și extrem de nocivă între membri ai ierarhiei BOR și Securitatea comunistă, administrația BOR a permis ca mizeria suspiciunii de trădare a credinței în fața demonului comunist să se întindă asupra tuturor preoților și ierarhilor ortodocși.

O atare atitudine, completată prin refuzul de a canoniza Sfinții Închisorilor comuniste la finalul anului comemorativ 2017, provoacă un rău imens Bisericii Ortodoxe Române și tuturor credincioșilor ortodocși care încă privesc către BOR ca la „maica spirituală a Neamului Românesc”, așa cum o numește marele Mihai Eminescu.

Este impobil să găsim motivații pastorale și duhovnicești în atitudinea de a proteja pe cei doi preoți turnători ai Securității comuniste, manifestată de reprezentanții Patriarhiei Române, Sinodului BOR și mai ales, de Mitropolitul Olteniei, IPS Dr. Irineu Popa. Astfel de motivații sunt imposibil de găsit!

Singura explicație logică ar fi aceea că, prin ancheta noastră jurnalistică, am reușit să tulburăm complicități vechi și extrem de urâte, țesute în jurul unor relații a căror natură este una întunecată, probabil mercantilă și de un cinism care merge până la asumarea sacrificării intereselor spirituale și pastoral-misionare ale Bisericii pe altarul murdar al unor interese meschine, necreștine și al căror țel este doar dobândirea puterii și prosperității lumești.

În consecință, vom continua să prezentăm diferite aspecte, cu argumente și martori, din activitatea de turnători ai Securității comuniste pe care au desfășurat-o Pr. Conf. Univ. Zamfir Gheorghe (preot în parohia craioveană Dorobănția, str. Al. Odobescu nr. 1, Craiova) și Pr. Prof. Univ. Isvoranu Alexandru (preot în parohia craioveană Sf. Spiridon, str. Jean Negulescu 3, Craiova), până la momentul în care administrația BOR va reacționa moral și creștinește, îndepărtându-i pe acești foști turnători ai Securității din structurile Bisericii.

(Va urma)

 

Comments

comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.