Ziarul lu' perfectu' simplu

Turnul Babel – Masonii din Craiova (Episodul 6): Mitropolitul Olteniei IPS Irineu Popa eludează aplicarea hotărârii Sinodului BOR de condamnare a apartenenței la Francmasonerie?

Ancheta noastră jurnalistică despre politicienii craioveni care sunt membri ai Francmasoneriei se apropie de finalul unei prime etape. În episodul trecut, am prezentat argumente de natură teologică și morală care susțin acuzația de sperjur la adresa domnului Dindirică Lucian Costin, consilier local PSD și manager al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova.

Remintim, pe scurt, că politicianul PSD a depus un jurământ de credință față de Canoanele Bisericii Ortodoxe Române, la absolvirea Facultății de Teologie, jurământ pe care l-a încălcat prin înscrierea în Francmasonerie, organizație condamnată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Din dorința de a respecta normele deontologice jurnalistice, am încercat să clarificăm această chestiune într-un mod obiectiv și ne-am adresat Mitropoliei Olteniei (care patronează Facultatea de Teologie din Craiova), personal IPS Acad. Dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, precum și Patriarhiei Române, personal dl. Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Iată textul solicitării noastre:

„Prin prezenta adresă vă aducem la cunoștință că publicația REPUBLICA OLTENIA, editată de Asociația „Visit Oltenia”, desfășoară o anchetă jurnalistică cu privire la apartenența la Francmasonerie a unor personalități ale vieții publice din orașul Craiova, care totodată au și calitatea de creștini ortodocși.

Printre cei care și-au asumat public apartenența la Francmasonerie se află și dl. Dindirică Lucian Costin, consilier local PSD și manager al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova, absolvent al Facultății de Teologie din Craiova și colaborator apropiat al Mitropoliei Olteniei.

Din informațiile pe care le deținem, rezultă că dl. Dindirică Lucian Costin se face vinovat de sperjur, dat fiind faptul că prin apartenența la Francmasonerie – organizație condamnată prin Hotărârea Sfântului Sinod al BOR, din data de 11 martie 1937 – a încălcat Jurământul de credință pe care l-a depus și semnat în biserică, după oficierea Sfintei Liturghii, în cadrul unei ceremonii oficiale la care participă absolvenții facultăților de teologie ortodoxă, în prezența ierarhului locului.

În acest context, vă adresăm rugămintea să ne comunicați, spre corecta informare a cititorilor noștri și spre folosul Bisericii, următoarele:

– Mai este recunoscută de către Biserica Ortodoxă Română diploma de absolvire a studiilor Facultății de Teologie din Craiova deținută de dl. Dindirică Lucian Costin, având în vedere faptul că acesta a încălcat jurământul de credință depus față de Biserica Ortodoxă la finalizarea studiilor teologice?

– Mai poate fi implicat dl. Dindirică Lucian Costin în activitățile specifice desfășurate de Biserica Ortodoxă Română, în calitate de absolvent al Facultății de Teologie, de vreme ce acesta a renunțat să mai fie loial Bisericii, încălcând Jurământul de credință depus ca absolvent al Facultății de Teologie Craiova prin înscrierea ca membru al Francmasoneriei, organizație care promovează valori condamnate de Sf. Sinod al BOR?

În speranța că prin răspunsurile Dvs. veți ajuta la corecta informare a cititorilor noștri, vă mulțumim și vă asigurăm de sprijinul nostru în realizarea activităților pastoral-misionare desfășurate de Biserica Ortodoxă Română.”

***

Patriarhia Română, în ciuda insistențelor noastre (email, apel telefonic etc.) a păstrat o tăcere totală. Din sursele pe care le avem în interiorul administrației bisericești locale și centrale, am aflat că subiectul supus de noi dezbaterii publice este considerat, la nivelul superior al ierarhiei BOR, ca fiind atât de „fierbinte” și de complicat, încât s-a considerat că cea mai bună reacție la solicitarea noastră este… tăcerea.

…și eventual, pasarea responsabilității pentru rezolvarea problemei către Mitropolia Olteniei.

Mitropolia Olteniei, prin purtătorul de cuvânt pr. Ioniță Apostolache, ne-a remis un răspuns, în stilul cunoscut: ocolind răspunsul și cu o evidentă intenție de a proteja persoana care este vizată de dezvăluirile noastre incomode: francmasonul Dindirică Lucian Costin, absolvent al Facultății de Teologie din Craiova și foarte apropiat colaborator al Mitropolitului Olteniei Irineu Popa.

…sau altfel spus, noi am întrebat de mere, domniile lor ne-au răspuns despre pere.

Vă oferim, spre lectură, textul răspunsului oferit de Mitropolia Olteniei:

„Referitor la solicitarea înaintată, vă facem cunoscut următoarele:

Arhiepiscopia Craiovei cultivă relaţiile de dialog, respect şi colaborare cu toate persoanele din sfera publică şi instituţională. În ceea ce priveşte nota personală la care face referire solicitarea înaintată, vă amintim că există o responsabilitate liber asumată, directă şi proprie asupra propriilor fapte sau alegeri. În acest sens, creştinul trebuie să ia aminte la cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care spune că „toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva” (I Cor. 6, 12). De aceea, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă ne povăţuieşte totdeauna să nu „dăm crezare oricărui duh”, ci să „cercăm duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume”(cf. I In. 4, 1). Prin urmare, îndemnul pe care îl facem către toţi credincioşii noştri este unul de pocăinţă, rugăciune şi sporirea faptelor bune, mai ales în această perioadă a Postului Naşterii Domnului! (Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Craiovei)”

***

Să facem o succintă analiză pe textul răspunsului oferit de Mitropolia Olteniei și să demonstrăm stilul fariseic în care acesta a fost formulat.

„Arhiepiscopia Craiovei cultivă relaţiile de dialog, respect şi colaborare cu toate persoanele din sfera publică şi instituţională.”

Noi nu am solicitat vreun răspuns cu privire la relațiile generale pe care le cultivă Arhiepiscopia Craiovei cu diferite persoane din sfera publică și instituțională etc., ci ne-am referit la situația concretă de incompatibilitate morală și canonică în care se află politicianul francmason Dindirică Lucian Costin, absolvent al Facultății de Teologie din Craiova. Deci, nu înțelegem rostul acestei aserțiuni.

„În ceea ce priveşte nota personală la care face referire solicitarea înaintată, vă amintim că există o responsabilitate liber asumată, directă şi proprie asupra propriilor fapte sau alegeri.”

Solicitarea noastră nu se referă la o „notă personală”, dimpotrivă, are ca obiect o informație de interes public, anume care sunt consecințele legale și canonice pe care le poate suporta un absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă care a încălcat jurământul de absolvire a facultății printr-o faptă aflată în evidentă contradicție cu Canoanele Bisericii Ortodoxe Române, pe care a jurat că le va respecta.

Totodată, atunci când ne-am referit, în solicitarea noastră, la persoana politicianului francmason Dindirică Lucian Costin, am făcut-o atât din perspectiva calității acestuia de absolvent al Facultății de Teologie din Craiova și de colaborator apropiat al Mitropolitului Olteniei Irineu Popa, cât și vizând calitatea lui de persoană publică cu responsabilități în comunitate, pe care le exercită în temeiul încrederii acordate de către cetățeni și în subordonare față de interesul public.

Întrebările noastre au fost foarte clare și punctuale: îi mai este recunoscută de către Biserica Ortodoxă Română diploma de absolvire a studiilor Facultății de Teologie din Craiova, mai poate fi implicat dl. Dindirică Lucian Costin în activitățile specifice desfășurate de Biserica Ortodoxă Română, în calitate de absolvent al Facultății de Teologie, toate acestea în contextul în care a renunțat să mai fie loial Bisericii, încălcând Jurământul de credință depus ca absolvent al Facultății de Teologie Craiova prin înscrierea ca membru al Francmasoneriei, organizație care promovează valori condamnate de Sf. Sinod al BOR?

Interesul public nu vizează consecințele pe care sperjurul comis de dl. Dindirică Lucian Costin le va produce asupra acestuia, la nivel personal, privat. Dimpotrivă, interesul public în speța dată se referă la faptul că lipsa de probitate morală a unui politician ales să decidă, în numele cetățenilor, asupra modului în care este administrată comunitatea, este o chestiune extrem de gravă și care afectează prosperitatea și democrația în comunitate.

Dacă dl. Dindirică Lucian Costin era o simplă persoană particulară, fără funcții publice în Consiliul Local Craiova, în structura instituțiilor subordonate Consiliului Județean Dolj și în Universitatea din Craiova, trădarea credinței în care a fost botezat și educat de propria familie și ulterior de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, ar fi fost lipsită de interes pentru ancheta noastră jurnalistică. De ce? Din simplul motiv că nu ar fi existat consecințe grave asupra interesului public. O regulă care se aplică, evident, și în cazul celorlalți politicieni craioveni despre care am adus probe că sunt membri ai Francmasoneriei.

Însă dl. Dindirică Lucian Costin este membru în Consiliul Local Craiova, din partea PSD, și decide asupra administrării orașului nostru. Tot dl. Dindirică Lucian Costin este managerul unei importante instituții de cultură din subordinea Consiliului Județean Dolj și decide asupra unor activități de natură culturală realizate pe bani publici, adică pe banii cetățenilor. Apoi, dl. Dindirică Lucian Costin este și cadru universitar asociat, adică participă la formarea tinerei generații de studenți ai Universității din Craiova. Toate aceste responsabilități publice impun posesorului o minima moralia.

În concluzie, constatăm că administrația bisericească și unii ierarhi din BOR nu numai că eludează aplicarea generală a hotărârii Sinodului BOR de condamnare a Francmasoneriei, dar chiar fac eforturi pentru a împiedica aplicarea acestei hotărâri la cazurile concrete de creștini ortodocși, unii absolvenți ai facultăților de teologie ortodoxă, care au acceptat să devină francmasoni.

Deocamdată, nu ne rămâne decât să-i reamintim Mitropolitului Olteniei IPS Acad. Dr. Irineu Popa un citat din Sfânta Scriptură, spre pocăinţă, rugăciune şi sporirea faptelor bune:

„Cuvântul vostru să fie: Da, da; Nu, nu; iar ce este mai mult decât atâta, de la Cel-Rău este!” (Sfânta Evanghelie după Matei V, 37)

Comments

comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.