Ziarul lu' perfectu' simplu

Turnul Babel – Mitropolia Olteniei în fața scandalului „Masonii din Craiova”: “Nu comentăm!”

Rubrica „Turnul Babel” vă oferă, pe parcursul mai multor episoade, dezvăluiri importante despre grave incompatibilități morale în care se află diferiți membri ai Bisericii, creștini botezați în Hristos, care ocupă funcții importante în spațiul public laic și bisericesc din Craiova.

Birocrație, lipsa de transparență și refuzul dialogului – tarele grave ale administrației BOR

Redacția noastră s-a adresat mai multor foruri de conducere și de mass-media din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, cu intenția de a clarifica situația ca membri ai Bisericii Ortodoxe Române, a masonilor craioveni Cosman M. Adrian (viceprimarul PSD al Craiovei),  Mihai Marius (consilier PSD al Craiovei), Sdreală Mihai Marian (consilier PNL în Consiliul Județean Dolj) și Dindirică Lucian Costin (consilier PSD al Craiovei și managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova).

Primele două părți ale anchetei noastre jurnalistice pot fi citite aici: Turnul Babel – Masonii din Craiova (Episodul 1): Administrația publică a Masoneriei?Turnul Babel – Masonii din Craiova (Episodul 2): Dindirică Lucian Costin, un mason la curtea Mitropolitului Olteniei

Au fost trimise adrese (pe email, fiind confirmată primirea de către destinatari) către Mitropolia Olteniei, în atenția IPS Acad. Dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, către Patriarhia Română, în atenția Cancelariei Sf. Sinod al BOR și a Sectorului Comunicații și Relații Publice al Patriarhiei, către redacția Ziarului Lumina, periodicul Patriarhiei Române și către Asociația „Părinți pentru Ora de Religie”.

Redacția noastră a adresat mai multe întrebări, cu scopul de a oferi cititorilor Republica Oltenia un spor de informație, în mod obiectiv și cu respectarea deontologiei jurnalistice.

Către IPS Acad. Dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, au fost adresate întrebările:

 • V-a fost cunoscută apartenența la Francmasonerie a dl. Dindirică Lucian Costin?
 • Veți aplica, în cazul dl. Dindirică Lucian Costin, dar și în cazul celorlalți creștini ortodocși identificați ca francmasoni de ancheta noastră jurnalistică, măsurile stabilite de Biserică pentru persoanele care se rătăcesc de la credință prin apartenența la Francmasonerie și alte erezii?
 • Va continua colaborarea Înaltpreasfinției Voastre cu dl. Dindirică Lucian Costin, în cazul în care acesta nu va renunța, în mod public, la apartenența la Francmasonerie?
 • Dată fiind incompatibilitatea morală între calitatea de creștin și calitatea de francmason, îi vor fi retrase, dl. Dindirică Lucian Costin, diploma și medalia omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur”?

Către Cancelariei Sf. Sinod al BOR și Sectorul Comunicații și Relații Publice al Patriarhiei, au fost adresate întrebările:

 • Hotărârea Sfântului Sinod al BOR, din data de 11 martie 1937, este valabilă și la acest moment?
 • Care este poziția Patriarhiei Române față de Francmasonerie?
 • Care este poziția Patriarhiei Române față de apartenența unor creștini ortodocși la Francmasonerie?
 • Dată fiind incompatibilitatea morală între calitatea de creștin și calitatea de francmason, îi vor fi retrase, dl. Dindirică Lucian Costin, diploma și medalia omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur” acordate de Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române?

Către redacția Ziarului Lumina au fost adresate întrebările:

 • Dată fiind incompatibilitatea morală între calitatea de creștin și calitatea de francmason, va propune redacția Dvs. să-i fie retrase, dl. Dindirică Lucian Costin, diploma și medalia omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur” acordate de Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în calitate de colaborator al Ziarului Lumina?
 • Dată fiind incompatibilitatea morală între calitatea de creștin și calitatea de francmason, îi va fi retrasă, dl. Dindirică Lucian Costin, calitatea de colaborator al Ziarului Lumina?

Către Asociația „Părinți pentru Ora de Religie” au fost adresate întrebările:

 • Vă era cunoscută calitatea dl. Dindirică Lucian Costin, de membru al Francmasoneriei?
 • Dată fiind incompatibilitatea morală între calitatea de creștin și calitatea de francmason a dl. Dindirică Lucian Costin, ce măsuri statutare veți dispune cu privire la calitatea lui de membru și vicepreședinte de filială în cadrul asociației Dvs.?

Adresele cu aceste întrebări au fost transmise către destinatari în data de 31 octombrie 2017.

Am așteptat răspuns până ieri, 09 noiembrie 2017, adică o perioadă de 10 zile. Au fost primite doar două răspunsuri, prin telefon și la insistențele noastre, de la Cancelaria Sf. Sinod al BOR și de la un purtător de cuvânt al Mitropoliei Olteniei.

De la Cancelaria Sf. Sinod ni s-a spus, scurt și concis: ”Adresați-vă biroului de presă!” Un îndemn inutil, pentru că oricum ne adresasem sectorului specializat, anume Sectorul Comunicații și Relații Publice al Patriarhiei. Totuși, am respectat sfatul primit de la Cancelaria Sf. Sinod al BOR și am reapelat numărul de telefon oferit pe site-ul Patriarhiei Române, la datele de contact ale sectorului respectiv. Nu a răspuns nimeni, în ciuda insistențelor noastre și a faptului că am telefonat în timpul programului de lucru.

De la Mitropolia Olteniei, prin telefon, Pr. Ioniță Apostolache, purtător de cuvânt al Mitropoliei Olteniei, ne-a oferit un răspuns sec: ”Mitropolia Olteniei nu comentează!”

Din partea redacției Ziarului Lumina al Patriarhiei Române, a conducerii Asociației „Părinți pentru Ora de Religie” și precum spuneam, din partea Sectorului Comunicații și Relații Publice al Patriarhiei nu am primit niciun răspuns, fie pe email, fie telefonic, fie pe o altă cale de comunicare. Am primit însă, la începutul corespondenței, promisiunea fermă de la aceste trei structuri ale BOR, că vor trimite răspunsurile solicitate. Noi așteptăm.

Se confirmă, din păcate, lipsa de transparență și de deschidere spre dialog a reprezentanților administrației Bisericii Ortodoxe Române. Situația este cu atât mai gravă, cu cât subiectul – apartenența la Masonerie a unor creștini – este legat de temelia canonică și dogmatică a acestei biserici ai cărei reprezentanți afirmă, cu orice ocazie, că este depozitara adevărului de credință și a valorilor spirituale ale poporului român.

 

Prin „No comment!”, Mitropolitul Olteniei încalcă articole din Statutul BOR?

Reamintim cititorilor noștri că în ziua de 11 martie 1937, Nicolae Bălan al Ardealului a prezentat, în şedinţa Sfântul Sinod, un studiu despre Masonerie, care pătrunsese și în interiorul Bisericii Ortodoxe Române. În temeiul acestui material, Sf. Sinod al BOR a adoptat o hotărâre sinodală prin care se condamnă Masoneria și se interzice, sub pedeapsa unor canoane severe, apartenența creștinilor la această organizație considerată a fi incompatibilă cu valorile creștine.

Se pare că Mitropolitul Olteniei, IPS Acad. Dr. Irineu, în numele căruia purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Olteniei ne-a transmis, după cum v-am informat, un sec „No comment!”, a uitat că această hotărâre a Sf. Sinod al BOR este valabilă și că, în conformitate cu Statutul BOR, are datoria să vegheze la respectarea și punerea ei în aplicare.

Să încercăm o scurtă recapitulare, foarte necesară pentru unii, a prevederilor Statutului Bisericii Ortodoxe Române (-sursa-) care obligă la o atitudine clară și tranșantă cu privire la chestiunea apartenenței la Masonerie a unor creștini, membri ai BOR.

Art.1 din Statutul BOR spune: „Biserica Ortodoxă Română este comunitatea creștinilor ortodocși, clerici, monahi și mireni, constituiți canonic în parohii și mânăstiri din eparhiile Patriarhiei Române aflate în interiorul și în afara granițelor României, care mãrturisesc pe Dumnezeu în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pe temeiul Sfintei Scripturi și al Sfintei Tradiții și participă la viața Bisericii prin aceleași Sfinte Taine, slujbe liturgice și rânduieli canonice.”

Ce se spune despre valorile spirituale ale Masoneriei, pe site-ul M.L.N.R. (Marea Lojă Națională din România), unde și-au declarat public apartenența masonii craioveni identificați de ancheta noastră jurnalistică: „Pentru a izbândi în păstrarea echilibrului dintre diversitate şi armonie, Masoneria tradiţională face apel la principiul suprem care este dincolo de realitatea materială, socială şi religioasă. Unii oameni îi spun “Dumnezeu”, alţii “Energie”, însă în Masonerie este numit “Marele Arhitect al Universului”, pentru a se evita discuţiile contradictorii. Credinţa într-o fiinţă superioară sau într-un principiu suprem şi practică de autoperfecţionare definesc Masoneria drept un mod spiritual de a fi în lume, în cel mai larg sens al termenului.” (-sursa-)

Nu comentăm valorile spirituale asumate de masoni, este dreptul lor constituțional de a le afirma și promova, dar subliniem incompatibilitatea evidentă dintre cele două seturi de valori: pentru creștini Dumnezeu este Dumnezeu în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pe temeiul Sfintei Scripturi și al Sfintei Tradiții, iar pentru masoni, Dumnezeu este „Marele Arhitect al Universului”!

O incompatibilitate pe care Mitropolitul Olteniei, IPS Acad. Dr. Irineu Popa a refuzat să o comenteze…

Tot în Statutul BOR, Secțiunea a V-a, litera B. Chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul eparhiot), la Art. 88, se spune că chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul) exercită urmãtoarele atribuții:

a)exercită slujirea de învățător, slujitor al Sfintelor Taine și păstor al eparhiei sale;

b)conduce eparhia în conformitate cu prevederile Sfintelor canoane, ale statutului și regulamentelor bisericești, precum și cu hotărârile Sfântului Sinod;

d)veghează la bunul mers al vieții bisericești din eparhie, al organismelor și instituțiilor ei.

Raportat la aceste prevederi statutare ale BOR, refuzul Mitropolitului Olteniei, IPS Acad. Dr. Irineu Popa, de a comenta incompatibilitatea dintre apartenența la Masonerie și apartenența la Biserica Ortodoxă Română, naște câteva întrebări:

1.Mitropolitul Olteniei își (mai) „exercită slujirea de învățător al Bisericii”, refuzând să comenteze apartenența la masonerie a politicienilor craioveni (în special, a fratelui mason Dindirică Lucian Costin, absolvent al Facultății de Teologie din Craiova și colaborator foarte apropiat al Mitropoliei Olteniei) prezentați în ancheta noastră jurnalistică?

2.Mitropolitul Olteniei, prin acest refuz de a comenta, (mai) „conduce eparhia în conformitate cu prevederile Sfintelor canoane, ale statutului și regulamentelor bisericești, precum și cu hotărârile Sfântului Sinod”, în contextul în care ignoră valabilitatea unei hotărâri adoptate de Sf. Sinod al BOR prin care se interzice apartenența creștinilor la Masonerie?

3.Mitropolitul Olteniei (mai) „veghează la bunul mers al vieții bisericești din eparhie”, atunci când refuză să comenteze și mai grav, să aplice măsurile canonice stabilite de Sf. Sinod al BOR pentru îndreptarea sau sancționarea politicienilor craioveni creștini membri ai Masoneriei prezentați în ancheta noastră?

Sunt trei întrebări la care îi invităm să răspundă pe toți creștinii ortodocși, preoți, călugări și mireni, din cuprinsul Mitropoliei Olteniei. 

Bineînțeles, avem speranța că și Mitropolitul Olteniei va avea generozitatea să ne răspundă, într-un sfârșit, conform cu dogmele și canoanele BOR, cu atât mai mult cu cât suntem convinși că IPS Acad. Dr. Irineu Popa este un teolog de înaltă pregătire academică și că este absolut străin de orice apartenență sau colaborare cu Masoneria.

(Va urma)

***

Așteptăm comentariile dvs. la articol, pe site-ul publicației. Totodată, așteptăm opiniile dvs. mai detaliate, asigurându-vă că vă vom garanta anonimatul, conform cu norma deontologică și legală de protejare a surselor în anchetele jurnalistice, pe adresa de email a redacției: republica.oltenia2000@gmail.com 

Comments

comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.