Ziarul lu' perfectu' simplu

Izbânzile scriitorilor țin de perseverență, de atitudine constructivă, de cultivarea unor relații, de valoarea personală…

Autor: Emilian Mirea

– Interviu cu prof. univ. dr. IOAN LASCU, preşedinte al Filialei Craiova (Oltenia)

a Uniunii Scriitorilor din România – 

Domnule profesor Ioan Lascu, la alegerile din 25 iunie a.c., o majoritate de 49 de scriitori v-a ales preşedinte al Filialei Craiova (Oltenia) a Uniunii Scriitorilor din România, după trei mandate anterioare ale fostului preşedinte, Gabriel Coşoveanu. În acest context, care sunt priorităţile dvs. şi ale Comitetului de conducere al filialei, în noul mandat?

Pe lista de priorități se regăsesc: a) Obținerea, cu concursul organelor administrative din Craiova, a unui spațiu adecvat destinat unui sediu al Filialei Oltenia (Craiova) a USR în vederea desfășurării activităților de conducere, administrative și culturale în condiții corespunzătoare, decente, civilizate; b) Crearea unui site al Filialei și actualizarea acestuia ori de câte ori este cazul, site care să-i cuprindă pe toți membrii Filialei Oltenia a USR, cu date biobliografice succinte (date biografice și adrese personale: domiciliu, telefon, e-mail etc., apoi opere importante, premii literare ș.a.) însoțite de fotografii personale, de imagini din desfășurarea unor activități literare, coperte de cărți, scurte extrase din presă etc. Pe site se vor posta informații și imagini legate de manifestările semnificative ale Filialei; c) Constituitea unui colectiv de lucru care să colaboreze permanent cu Comitetul de conducere al Filialei prin propuneri, inițiative, preluarea unor responsabilități în organizarea unora din manifestările programate; d) Atragerea de fonduri (proiecte, sponsorizări, donații) în scopul finanțării unor proiecte majore ale Filialei Oltenia (Craiova) a USR. Acest demers trebuie să fie permanent.

Prin conţinutul programului cu care aţi candidat, vă consideraţi, într-un fel, continuatorul proiectelor regretatului Jean Băileşteanu, care, după cum se ştie, a părăsit această lume la puţin peste două zile de când fusese ales preşedinte al Filialei Craiova a USR?

Și da și nu. Da, pentru că era, într-un fel, o datorie a mea de a prelua unele propuneri cu șanse de izbândă din proiectul anunțat de Jean Băileșteanu cu ocazia alegerilor din 11 aprilie. Consider că oricare ar fi fost succesorul lui Jean Băileşteanu, lucrurile ar fi trebuit reglate la fel. Nu, fiindcă în proiectul elaborat de mine se regăsesc și alte ținte, diferite, cum e și firesc.

Cu noua conducere, vor beneficia scriitorii olteni de mai multă susţinere, din partea filialei, în rezolvarea problemelor specifice, de breaslă?

Desigur, este datoria oricărei conduceri, chiar prima dintre ele, să-i susțină, să-i sprijine pe membrii Filialei în rezolvarea problemelor specifice, realiste, altruiste, din activitate, planuri proiecte etc.

Între scriitori au existat, dintotdeauna, disensiuni, animozităţi, mai mult sau mai puţin fondate, toate acestea având, însă, substratul concurenţei în ierarhia literară. Credeţi că puteţi fi, în afară de un bun manager al filialei, şi un bun mediator în astfel de situaţii?

Da, atunci când va fi cazul. Multe diferende dintre scriitori sunt, însă, de natură personală, iar o rezolvare amiabilă le va aparține sau nu. Dacă este pus în joc prestigiul Filialei, atunci intervenția conducerii este, desigur, necesară.

După schimbarea conducerii filialei, cu dvs. preşedinte şi un nou Comitet de conducere, putem vorbi şi de o reconfigurare a componenţei redacţiei revistei Ramuri, în perspectiva redeschiderii Cenaclui Ramuri?

O „reconfigurare” a redacției revistei Ramuri ține numai de competența (legală) a Comitetului director al USR. Dacă membrii acestui comitet, în primul rând președintele Nicolae Manolescu, vor fi de acord cu cerința scriitorilor din Filiala noastră, atunci da. Subliniez din nou: revista Ramuri nu este subordonată direct conducerii Filialei (care nu are personalitate juridică), iar membrii redacției sunt angajați pe perioadă nedeterminată de către Uniunea Scriitorilor din România. Pentru început se poate discuta cu membrii Comitetului director, cu președintele Uniunii, cu conducerea revistei Ramuri, în vederea „reconfigurării” proiectului editorial al publicației. Restul demersurilor legale, statutare, revin atât conducerii Filialei, cât și membrilor acesteia. Eu, în calitate de președinte ales, am și făcut un asemenea demers, întâlnindu-mă cu o parte din membrii din conducerea Uniunii. Răspunsul a fost, bineînțeles, negativ. Este o acțiune de durată…

Aş vrea să fac o propunere, cu această ocazie, noii conduceri a Filialei Craiova (Oltenia) a USR. În blocul de la Lumea Copiilor, din Craiova, au locuit, de-a lungul anilor, patru personalităţi marcante ale culturii craiovene şi naţionale. Acestea sunt: Alexandru Piru, Marin Sorescu, D. Sîrbu, V. G. Paleolog – un adevărat Careu de Aşi, care ar merita imortalizat prin realizarea, cu ajutorul Primăriei Craiova, a unui ansamblu statuar format din patru busturi ale celor menţionaţi mai sus. Aceste statui ar putea fi amplasate în curtea interioară a blocului de la Lumea Copiilor sau chiar în faţa Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. Credeţi că puteţi propune acest proiect, cu şanse de reuşită, conducerii Primăriei Craiova?

Propunerea este bună. Depinde, cum ziceți, de receptivitatea conducerii din Primăria Craiova. Noi vom înainta o propunere scrisă în acest sens și tragem nădejde că vom fi înțeleși și sprijiniți. Investiția materială, ca atare, aparține municipalității.

Cu noua conducere a filialei, vor beneficia scriitorii din Oltenia de mai multă vizibilitate şi participare în presa literară craioveană, naţională şi internaţională?

De vizibilitate, da, în măsura în care vom face ca activitatea filialei să fie, în mod constant, reflectată în revistele Uniunii, în presa cotidiană. „Participarea” în presa națională (și din Craiova) revine, ca un demers normal, fiecărui scriitor în parte. Cine poate împiedica un scriitor, membru al USR, să nu trimită materiale, să nu colaboreze la o publicație, ori alta Dacă ceea ce e trimis spre publicare este valoros, șansele de reușită sunt reale. Aș face, însă, o anchetă printre scriitori, interesat fiind să aflu câți au trimis, în ultimul an, poezie, proză, critică etc. la revistele din Craiova și din țară? De altminteri, unul din reproșurile ce vin din partea conducerii Uniunii, care cunoaște această doleanță a scriitorilor din Filiala Oltenia, privește pasivitatea față de o implicare mai activă, o atitudine critică față de situația, de relația cu revista Ramuri, în primul rând. Afirmarea personală, publicarea în reviste etc., nu sunt o îndatorire a conducerii Filialei. Izbânzile scriitorilor țin de perseverență, de atitudine constructivă, de cultivarea unor relații, de valoarea personală…

Comments

comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.