Ziarul lu' perfectu' simplu

Să se revizuiască, primesc ! (sau revenire la tichia cu mărgăritare care lipsea de pe capul chelului)

Autor: Cristian Voicu

16,129

Pe la sfârşitul lunii aprilie a.c. am publicat în R.O. nişte modeste consideraţii mai mult de bun simţ decât aparţinând unui specialist referitoare la referendumul pentru redefinirea familiei. Întrucât de la acel moment până la punerea în pagină a prezentelor rânduri contextul a rămas, în linii generale, nemodificat, îmi permit să reiau, pe scurt, aceste consideraţii, animat de buna-credinţă şi de dorinţa de a fi de ajutor comunităţii printr-o clarificare venită chiar şi în ceasul al douăsprezecelea. Prin urmare:

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (D.U.D.O.) din 10 decembrie 1948, emitent O.N.U., publicat în Broşura din 10 decembrie 1948, a fost adoptată, nota bene, şi de România (chiar dacă nu din prima fază, ţinând seama, evident, de contextul istoric şi geopolitic al momentului).

Citez de mai jos din amintita Declaraţie:

Art. 16

  1. Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul şi femeia, fără nici o restricţie în ce priveşte rasa, naţionalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei şi la desfacerea ei.
  2. Căsătoria nu poate fi încheiată decât cu consimţământul liber şi deplin al viitorilor soţi.
  3. Familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.

Recenta adoptare în Camera Deputaților a proiectului de Lege privind modificarea art. 48 alin. 1 din Constituție în sensul copierii în actul constituțional a definiției căsătoriei deja existente de nişte zeci de ani în D.U.D.O. şi de câțiva ani în Codul civil, a provocat o nouă dezbatere juridică pe tema obiectului acestei revizuiri.

Însă, dacă urmările manipulării termenilor nu ar fi dramatice în conștiința românilor, s-ar putea desigur spune că este doar o altă dezbatere spumoasă, un nou prilej de nesfârșite interpretări juridice la care toată lumea (zice că) se pricepe. Situația este însă tristă cu atât mai mult cu cât, inclusiv în mediul juridic, regăsim urmele acestei manipulări mediatice.

În ce constă manipularea? Nu definiția familiei face obiectul acestei revizuiri, ci căsătoria. Potrivit art. 48 alin. 1 din Constituția în vigoare azi, căsătoria este definită prin folosirea terminologiei care trimite la consimțământul liber „între soți” iar potrivit disp. art. 259 alin. 1 Cod Civil, terminologia folosită raportat la căsătorie ca uniune liber consimțită ce stă la baza familiei este aceea de „între un bărbat și o femeie.” În D.U.D.O. situaţia este de asemenea clară şi fără echivoc.

În aceste condiții, fiind vorba despre o chestiune aproape tehnică de translatare a definiției căsătoriei din Codul Civil şi D.U.D.O. în Constituție, iniţiativa privind această modificare a primit inclusiv avizul constituțional dat de către Curtea Constituțională prin Decizia 580/20.07.2016. În considerentele acestei Decizii – obligatorii, de altfel, potrivit Deciziei Plenului Curții Constituționale nr. 1/1995 – „prin înlocuirea sintagmei între soți cu un bărbat și o femeie, se realizează doar o precizare în sensul stabilirii exprese a faptului că aceasta se încheie între parteneri de sex biologic diferit, aceasta fiind, de altfel, chiar semnificația originară a textului”; „în anul 1991, când Constituția a fost adoptată, căsătoria era privită în România în accepțiunea sa tradițională de uniune între un bărbat și o femeie”. Bref: Mai trebuie referendum ?

Şi dacă, realmente, ar trebui, cui prodest ?

Comments

comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.