Ziarul lu' perfectu' simplu

Tentativa de confiscare a Institutului Academic „Plopșor” din Craiova (II) – Eșecul conspirației?

Autor: Dionis Vodita

În prima parte a investigației noastre am prezentat „filmul” a ceea ce pare a fi o acțiune concertată pe care a instrumentat-o un grup ocult de interese cu scopul evident de a „confisca” Institutul de Cercetări Socio-Umane ”C.S. Nicolaescu Plopșor” din Craiova prin promovarea la conducerea instituției a unei persoane loiale respectivelor interese.

Vă prezentăm, în continuare, corespondența pe care publicația noastră a purtat-o cu reprezentanții Academiei Române pe acest subiect, demers care s-a transformat într-un „dialog al surzilor” datorită gravei lipse de transparență și de onestitate de care au dat dovadă comunicatorii Academiei.

***

Eșecul conspirației?

11 septembrie 2018: concursul pentru ocuparea postului de director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolescu-Plopșor“ din Craiova este anulat de către Biroul Prezidiului Academiei Române.

12 noiembrie 2018: Academia Română recunoaște existența unui al treilea și misterios candidat. Să fie vorba de Acad. Dr. Mitropolit Irineu Popa…?

Câteva observații:

 Implicarea Biroului Prezidiului Academiei Române în anularea concursului nu exprimă doar o acțiune birocratică, regulamentară, ci în primul rând, face dovada faptului că scandalul declanșat este foarte mare și deosebit de periculos pentru imaginea și funcționarea legală și morală a Academiei Române.

 Publicația noastră a desfășurat o corespondență cu Academia Română, în temeiul Legii 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile cu caracte public. Nu știm dacă întrebările noastre au ajuns, spre lectură, la mapa Președintelui Academiei Române. Presupunem că nu au ajuns, dat fiind modul ipocrit în care reprezentanții Academiei Române ne-au răspuns, încercând permanent să ascundă realitatea.

 

Astfel, în data de 21 septembrie 2018, adresam Academiei Române următoarele întrebări:

 • Numele și prenumele persoanelor care au depus dosare de concurs pentru postul de Director institut de cercetare la ICSU Plopșor, în cadrul concursului anunțat de ACADEMIA ROMÂNĂ-SECŢIA DE ŞTIINŢE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE, prin Anunțul din data de 12.VII.2018.
 • Numele și prenumele persoanelor care au fost respinse de la participarea la acest concurs de către Comisia de concurs constituită în baza aprobării Președintelui Academiei Române și întrunită în ședința de îndeplinire a procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși pentru ocuparea postului în discuție, la data de 13.VIII.2018.
 • Numele și prenumele persoanelor care au depus dosar la acest concurs și ulterior s-au retras de la participarea la concurs.
 • Documentele care conțin analiza și justificarea legală, după studierea dosarului, în urma cărora Comisia de concurs l-a declarat câștigător al concursului pe dl. Dr. Sorin Damean.
 • Documentele care conțin analiza și justificarea legală, după studierea dosarului, în urma cărora Comisia de concurs a respins de la participarea la concurs candidații înscriși.
 • Documentele care conțin analiza și justificarea legală, după studierea dosarului, în urma cărora Comisia de concurs a respins candidatura dl. Dr. Dumitru Otovescu.

Răspunsul Academiei Române, prin Carmen Dobre, de la Biroul de presă, a fost următorul:

„Stimată redacție, urmare a solcitării dumneavoastră din data de 24 septembrie 2018, vă facem cunoscut că în data de 11 septembrie 2018 concursul pentru ocuparea postului de director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolescu-Plopșor“ din Craiova a fost anulat de către Biroul Prezidiului Academiei Române.”

Evident, acest răspuns este o încercare de a eluda obligația legală de a oferi informațiile publice pe care publicația noastră le-a solicitat. O atitudine care nu face cinste unei instituții cu pretenția că ar fi „nava amiral” a comunității academice din România.

 

În data de 3 octombrie 2018, am adresat Academiei Române o nouă solicitare cuprinzând următoarele întrebări: 

 • Documentele care conțin motivele pentru care Biroul Prezidiului Academiei Române a anulat concursul pentru ocuparea postului de director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolescu-Plopșor“ din Craiova.
 • Numele și prenumele persoanelor care au depus dosare de concurs pentru postul de Director Institut de Cercetare la ICSU Plopșor, în cadrul concursului anunțat de ACADEMIA ROMÂNĂ – SECŢIA DE ŞTIINŢE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE, prin Anunțul din data de 12.VII.2018.
 • Numele și prenumele persoanelor care au fost respinse de la participarea la acest concurs de către Comisia de concurs constituită în baza aprobării Președintelui Academiei Române și întrunită în ședința de îndeplinire a procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși pentr ocuparea postului în discuție, la data de 13.VIII.2018.
 • Numele și prenumele persoanelor care au depus dosar la acest concurs și ulterior s-au retras de la participarea la concurs.
 • Documentele care conțin analiza și justificarea legală, după studierea dosarului, în urma cărora Comisia de concurs l-a declarat câștigător al concursului pe dl. Dr. Sorin Damean.
 • Documentele care conțin analiza și justificarea legală, după studierea dosarului, în urma cărora Comisia de concurs a respins de la participarea la concurs candidații înscriși.
 • Documentele care conțin analiza și justificarea legală, după studierea dosarului, în urma cărora Comisia de concurs a respins candidatura dl. Dr. Dumitru Otovescu.

Răspunsul Academiei Române a venit în data de 8 octombrie 2018, de această dată fiind semnat de Președintele Secției de Științe Istorice a Academiei Române, Acad. Dan Berindei. Conținutul este următorul:

 • Constatându-se că forma concursului putea provoca o contestare, dar nu fondul, s-a decis reluarea concursului pentru a se evita o contestare ulterioară.
 • Concurenţii au fost domnii Sorin Damean şi Dumitru Otovescu.
 • Comisia a acceptat cele două candidaturi menţionate.
 • La concurs, comisia – după câte o discuţie cu fiecare candidat şi studierea dosarelor – a ajuns la o concluzie în favoarea domnului Damean; s-a luat în considerare pregătirea sa deosebită în domeniul istoriei, superioară în acest domeniu concurentului său şi vârsta, postul fiind pentru patru ani.
Acad. Dan Berindei
Acad. Dan Berindei

 În răspunsul oferit de dl. Acad. Dan Berindei descoperim cel puțin două ciudățenii. Prima este că se omite (cu o viclenie care nu face cinste unui academician!) a se aminti numele celui de-al treilea candiat, Acad. Dr. Mitropolitul Irineu Popa. A doua este referirea la vârstă, considerate de dl. Berindei ca fiind criteriu de examen. Să înțelegem că la nivelul Academiei Române nu se respectă politicile publice europene cu privire la combaterea discriminării de orice fel, inclusiv de vârstă?

 

În data de 30 octombrie 2018, publicația noastră a revenit cu o solicitare de informații publice, reamintind reprezentanților Academiei Române că avem posibilitatea și intenția de a acționa Academia Română în instanță pentru obstrucționarea dreptului cetățenesc de a accesa informațiile cu caracter public. Întrebările noastre au fost următoarele: 

 • Numele și prenumele persoanelor care au depus dosare de concurs pentru postul de Director institut de cercetare la ICSU Plopșor, în cadrul concursului anunțat de ACADEMIA ROMÂNĂ – SECŢIA DE ŞTIINŢE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE, prin Anunțul din data de 12.VII.2018.
 • Documentele care atestă motivul pentru care a fost respinsă participarea la concurs a IPS Acad. Dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei.
 • Documentele care conțin analiza și justificarea legală, după studierea dosarului, în urma cărora Comisia de concurs l-a declarat câștigător al concursului pe dl. Dr. Sorin Damean.
 • Documentele care conțin analiza și justificarea legală, după studierea dosarului, în urma cărora Comisia de concurs l-a declarat respins pe dl. Dr. Dumitru Otovescu.
IPS Acad. Dr. Irineu Mitropolitul Olteniei
IPS Acad. Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei

Răspunsul Academiei Române, înregistrat la data de 12.11.2018 și semnat de Șef Cabinet Alina Bălan, a fost următorul: 

„În vederea participării la concursul pentru ocuparea postului de director institu de cercetare la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolescu-Plopșor“ din Craiova s-au înscris trei candidați. Unul dintre candidați și-a retras dosarul depus, înainte de procedura de selecție a dosarelor. Având în vedere Regulamentul General privind Protecția Datelor și legislația în materie, nu vă putem furniza numele persoanelor care au depus dosare și s-au retras.

 După analizarea dosarelor celor doi candidați de către membrii Comisiei, concursul s-a desfășurat sub forma interviului cu fiecare candidat. 

În urma analizării contestației depuse de candidatul declarat respins și după analizarea documentației concursului, Președintele Academiei Române a emis Decizia nr.250/27.09.2018 referitoare la anularea concursului.”

 În acest răspuns, principala eroare (sau să o numim „ipocrizie”?) este apelul la Regulamentul General privind Protecția Datelor (emis la nivelul Uniunii Europene). Din analiza noastră efectuată asupra textului regulamentului, reiese că acesta nu interzice difuzarea informațiilor solicitate de noi.

***

Concluzia care rezultă din acest „dialog al surzilor” este aceea că în interiorul Academiei Române, în organizarea concursului pentru ocuparea postului de director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolescu-Plopșor“ din Craiova, au fost comise ilegalități grave și cineva încearcă cu disperare să le ascundă. 

Publicația noastră va continua corespondența cu Academia Română pentru aflarea adevărului pe care încearcă să-l ascundă grupul ocult format din indivizi care doresc să obțină controlul asupra instituțiilor academice ale țării. 

VA URMA

Comments

comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.